“శాసనసభనా-అది”.?. భూతులు-సభానా”.?

“శాసన-సభాధిపతేనా.? భూతులకే-అధిపతినా”?. “అసెంబ్లీకి-స్పీకర్-ఆ”?. “అసెంబ్లీ-కి-రౌడీనా”.?..      ఎందుకంటే.?. “సభను-అదుపులోపెట్టాల్సిన స్పీకర్-నే అదుపుతప్పి దూషణలకు-దిగడమా”.? నిగ్రహం-తో ఉండాల్సిన ఆయన”?, భేదిరింపులకు దిగడమా”?. “అందరివాడిగా-ఉండాల్సినవాడు” “ప్రభుత్వ-పక్షాన” చేరి “వత్తాసు-పలకడమా”?. “కొందరివాడిగా-ఏకపక్షమా”.?.                      
“ఇంత-ఏకపక్షముగా” ఉన్న “స్పీకర్ని-AP అసెంబ్లీ-చరిత్రలో” మనం చూశామా.?..”ఇక-ముందు చూడగలమా”?. ఎందుకంటే.?. “ప్రతిపక్ష-నాయకుడు-చంద్రబాబుని” పట్టుకొని “ఎం-మాట్లాడుతాడు-వాడు” అని “దూషించడం”స్పీకర్-కు తగునా.?. “ఇది-సభా-సంప్రదాయమా”?. “అసెంబ్లీ-రూల్స్” “అధికారపక్షానికి-మీకు, వర్తించవా”.?. అలాంటి “జగన్రెడ్డి-చట్టమని”, కొత్తగా-మీ “సొంత-చట్టాలను” ఏమన్నా ఉంటే-చెప్పండి”?. లేకపోతే అందరిని “సమాన-భావనతో” చుడండి”. చర్యలను తీసుకోండి?. అంతేకాని, “ఇదేమి, “విడ్డురం” “స్పీకర్-గారు”. అందుకని “స్పీకర్-గా” మీరు ఆ “పదవికి-అనర్హులు”. ఒక్క-“నిముషం” కూడా మీరు “ఆ-పదవిలో”, కొనసాగడానికివీలు లేదు. తక్షణమే మీ “spekar -పదవికి రాజీనామా” చేసి మీ మర్యాదను, నిలబెట్టుకోండి. బయట మీకిష్టమొచ్చినట్టు, ఊరేగండి. అలాగే మీరు చంద్రబాబు కి వెంటనే “భే-షరతుగా”, క్షమాపణలు చెప్పండి.. లేకపోతే మీకు “పుట్టగతులు”ఉండవ్..సీతారాం.                            .
Vitalrao . BODEPUDI .. .అడ్వకేట్ ..

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.