అమరావతి దేశానికే తలమానికం - సద్గురు జగ్గీవాసుదేవ్

అమరావతి దేశానికి గొప్ప ప్రాముఖ్యత కలిగిన నగరంగా విలసిల్లగలదని  భారతీయ యోగి, రచయిత సద్గురు అన్నారు. జనాభాను పెంచే అవసరానికి అనుగుణంగా అమరావతిని అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరాన్ని ఈషా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు నొక్కి చెప్పారు. భవిష్యత్తు కోసం ఒక నగరాన్ని ప్లాన్ చేసే అవకాశం వచ్చినందున మొత్తం దేశం నుండి ఆసక్తి రేకెత్తించాలని, ప్రజలను  భాగస్వామ్యులను చేయాలని  ఆయన అన్నారు.

సృజనాత్మక ప్రయత్నాలను ఎదుర్కోవటానికి చాలా సవాళ్లు ఉన్నాయని సద్గురు అన్నారు. అమరావతి ప్రాజెక్టును ఎత్తడానికి ధైర్యం చూపాలి, సవాళ్లు తీసుకోవాలి. రియాలిటీగా మారడానికి నిబద్ధతను చూపించడం ద్వారా అద్భుతమైన నగరం యొక్క కలను చూడటానికి ఇది కనిపిస్తుంది. విభేదాలను పక్కన పెట్టి, అది జరిగేలా చేయాలని ఆయన సూచించారు. అమరావతిని ప్రొజెక్ట్ చేయడానికి ఆయన మద్దతు మరియు ఆశీర్వాదం అందించారు.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.