జగన్ కులమతాల గోడలు బద్ధలు కొట్టిన RRR

కులం చూడం

మతం చూడం

అంటూ జగన్ ఎన్నికలకు ముందు ప్రచారం చేస్తే జనమంతా ఏదేదో ఊహించుకున్నారు. అయితే, ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి మాత్రం తన మాటమీదే నిలబడ్డారు.

ఆయన వేరే కులం చూడటం లేదు

వేరే మతం చూడటం లేదు.

పదవులు అయినా పంపకాలు అయినా పవర్ అయినా తన కులానికి ముందుగా ఇస్తారు. అక్కడ వాళ్లు అయిపోతే తన మతానికి కేటాయిస్తారు. కులం చూడం, మతం చూడం అన్నది మా పార్టీ సిద్ధాంతం దానికి కట్టుబడి ఉంటామని రఘురామరాజు గారు చాలా చక్కగా విప్పి చెప్పిన వీడియో ఇక్కడ చూడండి.

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.