ఏవెట్టి చేశాడే ముద్దుగుమ్మ నిను ఆ బ్రహ్మ

పిల్ల దొంగాట ఆడుతూ పిక్ పెట్టింది

మొత్తం ఆటలో అందరు మనసులు దొంగలించేసింది ఐశ్వర్య

ఆ నడమేంటి
ఆ నడుము చుట్టుకొలత ఏంటి ... ఆ బేస్ ఏంటి... అసలు మాకు నిద్ర పట్టనిస్తావా లేదా అంటూ కుర్రకారు సెగలు పుట్టి కకావికలం అయిపోతోంది.

Ishwarya menon trending photo on social media today
ఏవెట్టి చేశాడే నిన్ను ఆ బ్రహ్మ

పైన నీ ఫొటో చూస్తే

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.